TYP FARBY

epodux_primer_61-134

PRZECIWKOROZYJNA EPOKSYDOWA UTWARDZANA ŻYWICA POLIAMINOAMIDOWA.

Grunt antykorozyjny, dwuskładnikowy, o doskonałej przyczepności do podłoży stalowych, powłok galwanicznych, stali ocynkowanej i aluminium.

Produkt posiada Atest PZH.

WŁASNOŚCI

Classement AFNOR
NFT 36 005
Famille I – Classe 6 b

Doskonała odporność na działanie:

  • Wysokiej temperatury,
  • Atmosfery morskiej,
  • Produktów chemicznych (konsultować nasze służby techniczne),
  • Smarów.

PRZEZNACZENIE

POWIERZCHNIE
WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

  • Jako grunt czasowej ochrony na warstwie.
  • Podkład antykorozyjny w systemie EPODUX.
  • Może być używany także z innymi systemami wykończeniowymi (w porozumieniu z naszymi służbami technicznymi).

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

EPODUX 61-134 może być stosowany na następujące podłoża:

  • Stal nową, oczyszczoną strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2,5 wg Iso 8501.
  • metale nieżelazne: schropowacone przy pomocy produktu METONET lub oczyszczone strumieniowo- ściernie.
  • podłoża już pomalowane, po uprzednim umyciu pod wysokim ciśnieniem i usunięciu rdzy i starych, nieprzylegających powłok metodą skrobania, szczotkowania lub oczyszczania strumieniowo-ściernego i uzupełnienia powłoki w miejscach odsłoniętego metalu.

Metoda nakładania:

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Temperatura
Pędzel lub wałek 0 – 3 % otoczenia, minimum 10°C
67-232 Pistolet pneumatyczny
Średnica dyszy : zależnie od materiału
Ciśnienie : 3-4 bary
5 – 15 % Temperatura podłoża powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aby uniknąć kondensacji wilgoci.
Pistolet Airless (Bezpowietrzny)
Średnica dyszy : Æ mm 0,4 – 0,6
Kąt natrysku: 30 – 60°
Ciśnienie : zależnie od rozc. i strat.
0 – 5 %

Współpracujące z powłoką EPODUX PRIMER 61-134 farby:

Monocote Primaire, Epodux H.V. 61-135, Epodux Finition 61-136, Brai Epoxy n°20, Polystria, Vulcor 815.

INFORMACJE TECHNICZNE

Połysk:
Matowy

Kolor:
złoty

Ilość składników:
2

Proporcja mieszania składników:
Wagowa 91/9, objętościowa 86/14

Gęstość mieszaniny:
ok. 1,48

Zawartość składników stałych:
objętościowo ok. 48 %

Czas dojrzewania mieszaniny 20°C:
20 – 30 minut, przed użyciem, w temperaturze 20° C

Okres przydatności do stosowania przy 20°C:
8 godzin

Zalecana grubość warstwy:
Sucha powłoka : 40 µm/80 µm
Powłoka mokra : 85 µm/170 µm

Maksymalna temperatura eksploatacji:
150°C w środowisku suchym

Wydajność teoretyczna:
12 m2/l – 6 m2/l przy grubości warstwy suchej 40/80 µm

Wydajność praktyczna:
zależnie od podłoża, rodzaju malowanych obiektów, warunków

Czas schnięcia przy 20° C normalnej wilgotności:
Pyłosuchosć : 1 godz.
Inaczej : 4 godz.

Interwał czasu do położenia następnej warstwy:
-Min.: 1 godz. (zalecane po 10 do 15 godz.) – Max. : 3 miesiące

Opakowania:
15 L

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Etykietowanie:
zgodne z obowiązującymi przepisami

Transport:
bez ograniczeń

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu

Zasady ostrożności:
przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących przy posługiwaniu się farbami zawierającymi rozpuszczalniki: dobra wentylacja, założenie maski, jeśli to konieczne, przestrzegać obowiązujących przepisów. PRODUKT PALNY, nie manipulować nim w pobliżu ognia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym.

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje i porady. Podane wskazówki są wynikiem prób przeprowadzonych z najwyższą troską o zachowanie obiektywizmu. Jednak informacji tych nie można traktować jako opisu stosowania właściwego dla rodzaju i stanu każdego podłoża do malowania. Należy skonsultować się z naszymi służbami technicznymi.
W każdej chwili zależnie od rozwoju techniki, nasze produkty mogą ulec modyfikacji. Niniejszy opis techniczny anuluje każdy inny dotyczący tego samego produktu, wydany wcześniej. Powyższe dane techniczne nie pociągają za sobą skutków takich, jak przy gwarancji.

Start typing and press Enter to search