DEFINICJA

striasol_250SP

POWŁOKA EPOKSYDOWA

 • Powłoka dwuskładnikowa.
 • Bez rozpuszczalników.
 • Bez zapachu.
 • Do nakładania wałkiem.

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

Dobra wytrzymałość:

 • Na ścieranie.
 • Na uderzenia.
 • Na dużą ilość produktów chemicznych (do konsultacji z działem technicznym).

Uwaga : własności powłoki, poza wyglądem, nie zmieniają się pod wpływem promieni słonecznych.

Powierzchnie wewnętrzne przeznaczone do dużego natężenia ruchu:

 • Posadzki publiczne przemysłowe.
 • Magazyny.
 • Parkingi.
 • Rampy załadunkowe.
 • Garaże itd…

Aby otrzymać powierzchnie nie śliską lub antypoślizgową konieczne
jest użycie dodatku lub posypanie krzemionką.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:
Zgodnie z zasadami stosowanymi przy przygotowaniu posadzek do malowania.

Nakładanie:
na podłoże czyste, suche, bez zanieczyszczeń, bez wilgoci kapilarnej oraz posiadające wystarczajacą chropowatość dla przyczepności.

Liczba warstw:
1 do 2 warstw na powierzchni wcześniej zagruntowanej STRIASOLEM IMPRIM lub RESINE MULTICOUCHE

Rozpuszczalnik do mycia:
67-232

Przygotowanie produktu:
STRIASOL 250 SP jest dostarczany w 2 opakowaniach, baza i utwardzacz. Tuż przed użyciem należy je wymieszać za pomocą mieszadła na wolnych obrotach aby uniemożliwić dostanie się powietrza do mieszaniny. Jeśli mieszanina nie jest jednorodna istnieje ryzyko wystąpienia stref o różnych odcieniach (zła polimeryzacja) oraz stref o różnym wysychaniu. Gdy mieszanina jest juz jednorodna należy nakładać ją natychmiast na podłoże, z uwagi na krótka żywotność. Podczas schnięcia należy unikać przeciągów , które mogą wytworzyć różne odcienie na wysychającej powłoce.

Temperatury
otoczenia, 10ºC minimum. Podłoże powinno mieć temperaturę nie mniej niż 10ºC i wyższą o 3ºC od punktu rosy aby uniknąć kondensacji pary wodnej.

 DANE TECHNICZNE

Końcowy efekt suchej powłoki
błyszczący

Kolory
w/g wzornika SOL/RAL/AFNOR

Ilość składników
2

Stosunek mieszaniny
85,5/14,5

Gęstość mieszaniny
1,75 – 1,85 +/- 0,05 g/cm3 w zależności od koloru

Zawartość części stałych
94,5 +/- 2% obj.

Czas dojrzewania mieszaniny przy 20C
brak

Żywotność mieszaniny przy 20C
30 minut

Zalecana grubość
160 μm powłoki suchej

Temperatura produktu przy wykonywaniu
pomiędzy 15 – 30ºC

Wydajność teoretyczna
300g/m2 dla 160 μm powłoki suchej

Wydajność praktyczna
350 – 400 g/m2 w zależności od podłoża, warunków i sprzętu użytego, kwalifikacji personelu.

Czas schnięcia w 20ºC
pyłosuchość: 8h
powłoka sucha: 24 h
powłoka twarda: 7 dni I normalnej wilgotności

Czas do nałożenia drugiej warstwy
-min: 24h, max: 7dni

Czyszczenie
po całkowitym wyschnięciu powłoki

Oddanie do użytku
natężenie ruchu małe : 72 h
natężenie ruchu ciężkie : 7 dni

Kontakt z wodą
po całkowitym wyschnięciu powłoki

 HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Punkt zapłonu
Baza: powyżej 61ºC
Utwardzacz: zawarty pomiędzy 23ºC a 55ºC

Transport i etykietowanie
w/g obowiązujących przepisów. Patrz : Karta Charakterystyki – EU

Trwałość
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu.

Zachować ostrożność przy użytkowaniu: zapoznać się z Kartą Charakterystyki substancji.

 OPAKOWANIA

Zestawy:
18kg

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje i porady. Podane wskazówki są wynikiem prób przeprowadzonych z najwyższą troską o zachowanie obiektywizmu. Jednak informacji tych nie można traktować jako opisu stosowania właściwego dla rodzaju i stanu każdego podłoża do malowania. Należy skonsultować się z naszymi służbami technicznymi.
W każdej chwili zależnie od rozwoju techniki, nasze produkty mogą ulec modyfikacji. Niniejszy opis techniczny anuluje każdy inny dotyczący tego samego produktu, wydany wcześniej. Powyższe dane techniczne nie pociągają za sobą skutków takich, jak przy gwarancji.

Start typing and press Enter to search