DEFINICJA

striasol_310

FARBA EPOKSYDOWA

  • Farba dwukomponentowa, tworząca cienką powłokę
  • Efekt półbłyszczący
  • Farba rozpuszczalnikowa

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

STRIASOL 310 odznacza się:
Dobrą odpornością na ścieranie, doskonałą odpornością na oddziaływanie produktów chemicznych (konsultować nasze służby techniczne).

STRIASOL 310 można nakładać na
Beton, Stal lub Stal Galwanizową zabezpieczoną uprzednio produktem EPODUX PRIMER 61-134

Stare powłoki epoksydowe o wystarczającej przyczepności (konsultować nasze służby techniczne)

Uwaga: własności powłoki , poza wyglądem, nie zmieniaja się pod wpływem światla słonecznego

WEWNĘTRZNE:

  • Garaże,
  • Parkingi,
  • Zakłady przemysłowe, etc.

Aby otrzymać powierzchnię nie śliską lub antypoślizgową konieczne jest użycie dodatku lub posypanie kwarcem.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:
Zgodnie z zasadami stosowanymi przy przygotowaniu posadzek do malowania.

Nakładanie:
na podłoże czyste, suche, zdrowe, nie narażone na szkodliwe oddziaływania wilgoci kapilarnej i posiadające chropowatość pozwalającą na właściwą przyczepność powłoki.

Liczba warstw:
2 lub 3 w zależności od porowatości i szorstkosci podloża.

Metoda stosowania:
STRIASOL 310 jest dwuskładnikowym produktem pakowanym w porcjowane, niepodzielne opakowania, do gruntownego, powolnego wymieszania mieszadłem mechanicznym aby uniknąć wprowadzenia powietrza, tuż przed użyciem.

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Temperatura
67-232 Pędzel lub wałek 10 – 20% Otoczenia – minimum
lub Pistolet pneumatyczny 5 do 10% 10°C. Temperatura podłoża: min. 10°, conajmniej o
D 520 Pistolet Airless 0 – 5% 3°C wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji.

Uwaga: Najkorzystniej jest, jeżeli pierwsza warstwa jest położona przy pomocy wałka i rozcieńczona dodaniem 10% rozcieńczalnika, aby ułatwić wniknięcie produktu w podłoże.

 DANE TECHNICZNE

Końcowy efekt suchej powłoki
błyszczący

Kolory
w/g wzornika SOL/RAL/AFNOR

Ilość składników
2

Stosunek mieszaniny
wagowy: 75/25
objętościowy: 65,5/34,5

Gęstość mieszaniny
1,31 +/- 0,05 g/cm3

Zawartość części stałych
49 +/- 2%

Czas dojrzewania mieszaniny przy 20C
30-45 minut przed użytkowaniem

Żywotność mieszaniny przy 20C
12 godzin

Zalecana grubość warstw
powłoka sucha: 60 μm,
powłoka wilgotna: 125 μm

Temperatura peoduktu podczas aplikacji
15 – 30ºC włącznie

Wydajność teoretyczna
7,80 m2 / 1 na 60 μm powłoki suchej

Wydajność praktyczna
zależne od podłoża, warunków, narzędzi, kwalifikacji personelu itp.

Czas schnięcia w 20ºC i normalnej wilgotności
pyłosuchość: 30 minut
powłoka sucha: 6h
powłoka twarda: 7 dni

Czas do nałożenia drugiej warstwy
-min: 12-24h, max: 6 dni

Mycie
po całkowitej polimeryzacji powłoki

Oddanie do użytku
natężenie ruchu małe: 48 h
natężenie ruchu normalne: 48 h
natężenie ruchu ciężkie: 7 dni

 HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Punkt zapłonu
Baza i utwardzacz zawarty pomiędzy 23ºC – 55ºC

Transport i etykietowanie
w/g obowiązujących przepisów. Patrz : Karta Charakterystyki – EU

Magazynowanie i trwałość
W pomieszczeniu suchym i wentylowanym – 1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu.

Środki ostrożności: Przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących przy stosowaniu farb zawierających rozpuszczalniki. Dobrze wentylować malowane i schnące powierzchnie, używać odpowiednich masek, jeżeli to konieczne. Przestrzegać obowiązujących przepisów ; patrz Karta Charakterystyki-EU

 OPAKOWANIA

Zestawy:
12 l

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje i porady. Podane wskazówki są wynikiem prób przeprowadzonych z najwyższą troska o zachowanie obiektywizmu. Jednak nie mogą one zastąpić opisu dotyczącego właściwości i stanu malowanego podłoża. Niniejszy opis techniczny anuluje każdy inny dotyczący tego samego produktu, wydany wcześniej. Powyższe dane techniczne nie pociągają za sobą skutków takich jak przy gwarancji.

Start typing and press Enter to search