DEFINICJA

striasol_imprim

UTRWALACZ EPOKSYDOWY

  • Podkład gruntujący, zwiększający przyczepność.
  • Dwuskładnikowy.
  • Na bazie rozpuszczalnika.
  • Bezbarwna ciecz

WŁASNOŚCI

STRIASOL IMPRIM : pozwala na uniknięcie różnic w absorpcji.

Nadaje ponownie spójność powierzchni betonowej, charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do betonu, wnika głęboko w podłoże.

STRIASOL IMPRIM można : stosować na beton, pokrywać warstwą każdej farby nawierzchniowej epoksydowej lub poliuretanowej.

PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
(jeśli zadaszone)

Powłoka gruntująca i wiążąca powierzchnie betonowe nowe i stare.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:
zgodnie z ogólnymi zasadami przygotowania posadzek do malowania.

Nakładanie:
na podłoże czyste, suche, zdrowe, nie narażone na oddziaływanie wilgoci kapilarnej, posiadające chropowatość pozwalającą na dobrą przyczepność powłoki.

Ilość warstw:
min.1 – zależnie od porowatości i chropowatości podłoża

Narzędzia:
pędzel lub wałek.

Rozcieńczenie:
5-10 % rozpuszczalnika 67-232 lub D 520.

Nakładanie:
STRIASOL IMPRIM jest dostarczany w dwóch uzupełniających się opakowaniach , których zawartość winna być dokładnie, powoli zmieszana tuz przed użyciem. Mieszanina powinna dojrzewać przez 20-30 minut po zmieszaniu zanim zostanie użyta.

Temperatura:
otoczenia, minimum 10C. Temperatura podłoża winna być co najmniej o 3C wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji.

 DANE TECHNICZNE

Końcowy efekt suchej powłoki
błyszczący

Kolor
bezbarwny

Ilość składników
2

Gęstość mieszaniny przy 20C
0,96 +/- 0,05 g/cm3

Stosunek mieszaniny
wagowy : 70/30
objętościowy : 69/31

Objętość suchego ekstraktu
ok. 40%

Zalecana grubość warstwy
powłoka sucha : 60 μm
powłoka wilgotna : 150 μm

Przechowywanie
w temperaturze otoczenia, 24 godziny przed położeniem.

Wydajność teoretyczna
6,7 m2/l przy 60 μm suchej powłoki

Wydajność praktyczna
12-15 Kg/m2 zależnie od podłoża, warunków, narzędzi oraz kwalifikacji personelu

Czas dojrzewania mieszaniny przy 20ºC
20-30 minut przed użyciem

Okres przydatności mieszaniny przy 20ºC
4 godziny

Czas schnięcia w 20ºC i normalnej wilgotności
Pyłosuchość: 4 godziny
powłoka sucha: 18 godzin
powłoka twarda: 7 dni

Czas do ponownego pokrycia
min: 12 – 24h, max: 6dni

 HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Temperatura zapłonu
23 – 55ºC włącznie

Transport i etykietowanie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Patrz:Karta Chrakterystyki – EU

Magazynowanie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Trwałość
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu.

Zasady ostrożności:
Przestrzegać obowiązujących przepisów. Patrz: Karta Charakterystyki

 OPAKOWANIA

Zestawu:
4 l, 15 l

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje i porady. Podane wskazówki są wynikiem prób przeprowadzonych z najwyższą troską o zachowanie obiektywizmu . Jednak powyższe dane nie mogą zastąpić opisu dotyczącego rozwoju i stanu podłoża, które ma być malowane. Niniejszy opis techniczny anuluje każdy inny dotyczący tego samego produktu, wydany wcześniej. Powyższe dane techniczne nie pociągają za sobą skutków takich jak przy gwarancji.

Start typing and press Enter to search