DEFINICJA

striasol_mortier_fd_42

ZAPRAWA EPOKSYDOWA

  • STRIASOL MORTIER FD 42 jest trójskładnikową bezrozcieńczalnikową zaprawą epoksydową. W jej skład wchodzą: baza, utwardzacz i wypełniacze.
  • Wygładzanie, szlifowanie powierzchni mechanicznie.

WŁASNOŚCI

Classement AFNOR
NFT 36 005
Famille I – Classe 6 b

STRIASOL MORTIER FD 42 odznacza się dobrą odpornością na działanie produktów chemicznych. Można go stosować na następujące podłoża:

  • betonowe zabezpieczone uprzednio RESINE MULTICOUCHE,
  • pozwala na odnowienie zniszczonych powierzchni betonowych i cementowych aby uzyskać powierzchnie płaską,
  • pozwala na realizację wylewek o wysokiej wytrzymałości mechanicznej,
  • może być pokrywany wykończeniem epoksydowym i poliuretanowym.

PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
(jeśli zadaszone)

Przeznaczony do posadzek, które muszą wytrzymać duże natężenie ruchu:

  • Posadzki użytku publicznego.
  • Posadzki przemysłowe.
  • Laboratoria.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:
Posadzkę należy dokładnie oczyścić (odkurzyć) oraz zmyć wodą.

Narzędzia:
kielnia, szpachla.

Rozpuszczalnik do czyszczenia narzędzi:
67-232.

Nakładanie:
STRIASOL MORTIER FD 42 jest dostarczany w postaci 3 składników: bazy, utwardzacza i wypełniaczy, które należy dokładnie zmieszać mechanicznie. Uzyskaną homogeniczną mieszankę wylać na posadzkę, i dokładnie rozprowadzić. Następnie wygładzić przy pomocy kielni lub szpachli. Wyłożona warstwa może być pokryta ponownie po 24 godzinach schnięcia. Prace można prowadzić w temperaturze otoczenia minimum 10C. Temperatura podłoża powinna być co najmniej o 3C wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji pary wodnej.

 DANE TECHNICZNE

Końcowy efekt suchej powłoki
gładki

Kolor
piaskowy

Ilość składników
3

Wagowy stosunek mieszaniny
spoiwo: baza/utwardzacz: 64/36
spoiwo/wypełniacze: 1/14

Gęstość mieszaniny
2,40 +/- 0,05 g/cm3

Objętość suchego ekstraktu
ok. 100%

Czas dojrzewania mieszaniny przy 20C
brak

Żywotność mieszaniny przy 20C
1 godzina

Zalecana grubość warstwy
4 do 5 mm

Przechowywanie
po zmieszaniu składników w temperaturze otoczenia, 24 h przed zastosowaniem

Wydajność teoretyczna
12 Kg/m2 przy grubości warstwy 5 mm grubości

Wydajność praktyczna
12-15 Kg/m2 zależnie od podłoża, warunków, narzędzi oraz kwalifikacji personelu

Czas schnięcia w 20ºC i normalnej wilgotności
powłoka sucha: 12 h
powłoka twarda: 7 dni

Czas do nałożenia drugiej warstwy
min: 24h, max: 6dni

Czyszczenie
po całkowej polimeryzacji powłoki

Oddanie do użytku
natężenie ruchu małe : 72 h
natężenie ruchu ciężkie : 7 dni

 HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Punkt zapłonu
Baza: powyżej 61ºC
Utwardzacz: nie dotyczy

Transport i etykietowanie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Trwałość
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu.

Zachować ostrożność przy użytkowaniu: zapoznać się z Kartą Charakterystyki substancji.

 OPAKOWANIA

Komplet:
26,800 kg lub 1.152 kg (baza) + 0,648 kg (utwardzacz) + 25kg (wypełniacz)

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje i porady. Podane wskazówki są wynikiem prób przeprowadzonych z najwyższą troską ozachowanie obiektywizmu. Jednak powyższe dane nie mogą zastąpić opisu dotyczącego rozwoju i stanu podłoża, które ma być malowane. Niniejszy opis techniczny anuluje każdy inny dotyczący tego samego produktu, wydany wcześniej. Powyższe dane techniczne nie pociągają za sobą skutków takich jak przy gwarancji.

Start typing and press Enter to search