DEFINICJA

striasol_pu

FARBA POLIURETANOWA

  • Farba dwuskładnikowa.
  • Farba na bazie rozpuszczalnika.
  • Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, w cienkiej warstwie.

WŁASNOŚCI

STRIASOL 310 odznacza się:
Doskonałą odpornością na produkty chemiczne takie jak: węglowodory, tłuszcze etc. (konsultować nasze służby techniczne).

Dobrą odpornością na złe warunki atmosferyczne

STRIASOL 310 można nakładać na:
BETON, STAL GALWANIZOWANĄ uprzednio zagruntowaną EPODUX Primer 61-134.

Można także stosować na STARE POWŁOKI epoksydowe lub poliuretanowe o wystarczającej przyczepności.

Aby otrzymać powierzchnię nie śliską lub antypoślizgową konieczne jest użycie dodatku lub posypanie kwarcem.

PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

  • Sale gimnastyczne,
  • hale i pomieszczenia przemysłowe,
  • budynki użyteczności publicznej (klasy, korytarze, e.t.c…) o słabym natężeniu ruchu.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:
Zgodnie z zasadami dotyczącymi przygotowania posadzki do pomalowania.

Nakładanie:
na podłoże czyste, suche, zdrowe, nie narażone na oddziaływanie wilgoci kapilarnej i odznaczające się chropowatością wystarczającą dla dobrej przyczepności powłoki.

Liczba warstw:
2 – 3 zależnie od porowatości i szorstkości podłoża.

Metoda stosowania:
STRIASOL P.U. jest produktem dwuskładnikowym w dwóch dozowanych, niepodzielnych opakowaniach, do powolnego gruntowego wymieszania mieszadłem mechanicznym, unikając wprowadzenia powietrza.

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Temperatura
Pędzel lub wałek 3 – 8% Otoczenia – minimum
61 – 161 Pistolet pneumatyczny

Dysza: zależnie od urządzenia
Ciśnienie: 3 – 4 bary
5 do 10% 10°C. Temperatura podłoża: min. 10°, co najmniej o
Pistolet Airless

Dysza: 0,33-0,5 mm,
Kąt :30-60°
Ciśnienie: zależnie od rozcieńczenia i wypływu
0 – 5% 3°C wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji.

Uwaga : W razie braku gruntu, pierwsza warstwa powinna być nakladana wałkiem i rozcieńczona 5 -10% dodatkiem rozcieńczalnika, aby umożliwić penetrację podłoża.

 DANE TECHNICZNE

Końcowy efekt suchej powłoki
błyszczący

Kolory
zgodne z paletą barw : SOL / RAL / AFNOR

Ilość składników
2

Stosunek mieszaniny
wagowy: 67/33
objętościowy: 58/42

Gęstość mieszaniny
1,35 +/- 0,05 g/cm3

Zawartość części stałych
51 +/- 2% objętości.

Czas dojrzewania mieszaniny przy 20C
30 minut bezpośrednio przed użyciem

Żywotność mieszaniny przy 20C
5 godzin

Zalecana grubość warstw
powłoka sucha: 60 μm,
powłoka wilgotna: 120 μm

Temperatura produktu podczas aplikacji
15 – 30ºC włącznie

Wydajność teoretyczna
8,3 m2/l  na 60 μm suchej warstwy

Wydajność praktyczna
zależne od podłoża, warunków, narzędzi, kwalifikacji personelu itp.

Czas schnięcia w 20ºC i normalnej wilgotności
pyłosuchość: 1 godzina
powłoka sucha: 6 godzin
powłoka twarda: 7 dni

Czas do nałożenia drugiej warstwy
-min: 24 godziny, max: 6 dni

Czyszczenie
po całkowitej polimeryzacji powłoki

Oddanie do użytku
natężenie ruchu małe: 48 godzin
natężenie ruchu normalne: 7 dni

 HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Temperatura zapłonu
Baza: 23ºC – 55ºC
Utwardzacz: ≤ 21ºC

Transport i etykietowanie
w/g obowiązujących przepisów. Patrz : Karta Charakterystyki – EU

Magazynowanie i trwałość
W pomieszczeniu suchym i wentylowanym – 1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu.

Środki ostrożności: Patrz: Karta Charakterystyki -EU

 OPAKOWANIA

Zestawy:
4 l, 12 l

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje i porady. Podane wskazówki są wynikiem prób przeprowadzonych z najwyższą troska o zachowanie obiektywizmu. Jednak nie mogą one zastąpić opisu dotyczącego właściwości i stanu malowanego podłoża. Niniejszy opis techniczny anuluje każdy inny dotyczący tego samego produktu, wydany wcześniej. Powyższe dane techniczne nie pociągają za sobą skutków takich jak przy gwarancji.

Start typing and press Enter to search