TYP FARBY

polystria

LAKIER ALKIDOWO-URETANOWY JEDNOSKŁADNIKOWY

VERNIS PARQUET jest bezbarwnym, błyszczącym lakierem jednoskładnikowy na bazie rozpuszczalnika do ochrony parkietu.

WŁASNOŚCI

Classement AFNOR
NFT 36 005
Famille I – Classe 4 a

  • VERNIS PARQUET charakteryzuje się: bardzo twardą powłoką, dobrą elastycznością, odpornością na działanie promieni UV. Lakier ten posiada niedrażniący zapach.

PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE

  • VERNIS PARQUET zapewnia ochronę powierzchni drewnianych. W tym również posadzek parkietowych narażonych na lekki ruch kołowy.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

  • Przygotowanie powierzchni podłoża: posadzkę należy dokładnie oczyścić (odkurzyć). Zgodnie z ogólnymi zasadami przygotowania posadzek do malowania.
  • Nakładanie:na podłoże czyste, suche, zdrowe, nie narażone na szkodliwe oddziaływanie środowiska, posiadające chropowatość pozwalającą na dobrą przyczepność lakieru.
  • Ilość warstw: 2 do 3 warstw, zależnie od porowatości podłoża.

Metoda stosowania:

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Temperatura
Pędzel lub wałek 0 – 5% otoczenia, minimum 10°C
White Spiryt Pistolet Pneumatyczny
Dysza: zależnie od narzędzi
Ciśnienie: 3 – 4 bary
5 – 20 % Temperatura podłoża powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aby uniknąć kondensacji wilgoci.
Pistolet Airless (Bezpowietrzny)
Dysza: 0,28 – 0,33mm
Kąt natrysku: 30 – 60°
Ciśnienie : zależnie od rozcieńczenia i strat.
0 – 5 %

INFORMACJE TECHNICZNE

Końcowy efekt suchej powłoki:
Błyszczący

Kolor:
bezbarwny

Ilość składników:
1

Gęstość mieszaniny:
ok. 0,90

Objętość suchego ekstraktu:
ok. 44%

Zalecana grubość warstwy:
Powłoka sucha: 40 µm
Powłoka wilgotna: 100 µm

Przechowywanie:
w temperaturze otoczenia, 24h przed położeniem

Wydajność teoretyczna:
10 m2/l przy 40 µm suchej powłoki

Wydajność praktyczna:
zależnie od podłoża, rodzaju malowanych obiektów, warunków, narzędzi, kwalifikacji personelu itp.

Czas schnięcia przy 20° C normalnej wilgotności:
Sucha wierzchnia warstwa: 1 godzina
Sucha powłoka: 12 godzin

Interwał czasu do położenia następnej warstwy:
-Min.: 12 godzin, Max. : 24 godziny

Czyszczenie:
po całkowitej polimeryzacji powłoki

Oddanie do użytku:
słabe natężenie ruchu: 48 – 72 godziny
normalne natężenie ruchu: 76 godzin

Opakowania:
5 L

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Etykietowanie:
zgodne z obowiązującymi przepisami

Transport:
zgodne z obowiązującymi przepisami

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu

Zasady ostrożności:
Należy przestrzegać ogólnych zasad stosowanych przy nakładaniu farb zawierających rozpuszczalniki. Dobrze wentylować malowane pomieszczenia, w razie potrzeby zakładać odpowiednią maskę. Przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz PPOŻ. Produkt PALNY, nigdy nie manipulować nim w pobliżu ognia. Przechowywać w miejscach suchych i przewiewnych.

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje i porady. Podane wskazówki są wynikiem prób przeprowadzonych z najwyższą troską o zachowanie obiektywizmu. Jednak informacji tych nie można traktować jako opisu stosowania właściwego dla rodzaju i stanu każdego podłoża do malowania. Należy skonsultować się z naszymi służbami technicznymi.
W każdej chwili zależnie od rozwoju techniki, nasze produkty mogą ulec modyfikacji. Niniejszy opis techniczny anuluje każdy inny dotyczący tego samego produktu, wydany wcześniej. Powyższe dane techniczne nie pociągają za sobą skutków takich, jak przy gwarancji.

Start typing and press Enter to search