striasol_pu_header

FARBA POLIURETANOWA

Farba dwuskładnikowa, na bazie rozpuszczalnika.
Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, w cienkiej warstwie.

DANE TECHNICZNE

Końcowy efekt suchej powłoki
błyszczący

Kolory
zgodne z paletą barw : SOL / RAL / AFNOR

Ilość składników
2

Stosunek mieszaniny
wagowy: 67/33
objętościowy: 58/42

Gęstość mieszaniny
1,35 +/- 0,05 g/cm3

Zawartość części stałych
51 +/- 2% objętości.

Czas dojrzewania mieszaniny przy 20C
30 minut bezpośrednio przed użyciem

Żywotność mieszaniny przy 20C
5 godzin

Zalecana grubość warstw
powłoka sucha: 60 μm,
powłoka wilgotna: 120 μm

Temperatura produktu podczas aplikacji
15 – 30ºC włącznie

Wydajność teoretyczna
8,3 m2/l  na 60 μm suchej warstwy

Wydajność praktyczna
zależne od podłoża, warunków, narzędzi, kwalifikacji personelu itp.

Czas schnięcia w 20ºC i normalnej wilgotności
pyłosuchość: 1 godzina
powłoka sucha: 6 godzin
powłoka twarda: 7 dni

Czas do nałożenia drugiej warstwy
-min: 24 godziny, max: 6 dni

Czyszczenie
po całkowitej polimeryzacji powłoki

Oddanie do użytku
natężenie ruchu małe: 48 godzin
natężenie ruchu normalne: 7 dni

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Temperatura zapłonu
Baza: 23ºC – 55ºC
Utwardzacz: ≤ 21ºC

Transport i etykietowanie
w/g obowiązujących przepisów. Patrz : Karta Charakterystyki – EU

Magazynowanie i trwałość
W pomieszczeniu suchym i wentylowanym – 1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu.

Środki ostrożności: Patrz: Karta Charakterystyki -EU

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:
Zgodnie z zasadami dotyczącymi przygotowania posadzki do pomalowania.

Nakładanie:
na podłoże czyste, suche, zdrowe, nie narażone na oddziaływanie wilgoci kapilarnej i odznaczające się chropowatością wystarczającą dla dobrej przyczepności powłoki.

Liczba warstw:
2 – 3 zależnie od porowatości i szorstkości podłoża.

Metoda stosowania:
STRIASOL P.U. jest produktem dwuskładnikowym w dwóch dozowanych, niepodzielnych opakowaniach, do powolnego gruntowego wymieszania mieszadłem mechanicznym, unikając wprowadzenia powietrza.

Uwaga : W razie braku gruntu, pierwsza warstwa powinna być nakladana wałkiem i rozcieńczona 5 -10% dodatkiem rozcieńczalnika, aby umożliwić penetrację podłoża.

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Temperatura
Pędzel lub wałek 3 – 8% Otoczenia – minimum
61 – 161 Pistolet pneumatyczny

Dysza: zależnie od urządzenia
Ciśnienie: 3 – 4 bary
5 do 10% 10°C. Temperatura podłoża: min. 10°, co najmniej o
Pistolet Airless

Dysza: 0,33-0,5 mm,
Kąt :30-60°
Ciśnienie: zależnie od rozcieńczenia i wypływu
0 – 5% 3°C wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji.

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

  • Sale gimnastyczne,
  • hale i pomieszczenia przemysłowe,
  • budynki użyteczności publicznej (klasy, korytarze, e.t.c…) o słabym natężeniu ruchu.

STRIASOL 310 odznacza się:
Doskonałą odpornością na produkty chemiczne takie jak: węglowodory, tłuszcze etc. (konsultować nasze służby techniczne).

Dobrą odpornością na złe warunki atmosferyczne

STRIASOL 310 można nakładać na:
BETON, STAL GALWANIZOWANĄ uprzednio zagruntowaną EPODUX Primer 61-134.

Można także stosować na STARE POWŁOKI epoksydowe lub poliuretanowe o wystarczającej przyczepności.

Aby otrzymać powierzchnię nie śliską lub antypoślizgową konieczne jest użycie dodatku lub posypanie kwarcem.

Opakowania

Zestawy:
4 l, 12 l

Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search