vernis_polystria_header

LAKIER ALKIDOWO-URETANOWY JEDNOSKŁADNIKOWY

VERNIS PARQUET jest bezbarwnym, błyszczącym lakierem jednoskładnikowy na bazie rozpuszczalnika do ochrony parkietu.

DANE TECHNICZNE

Końcowy efekt suchej powłoki:
Błyszczący

Kolor:
bezbarwny

Ilość składników:
1

Gęstość mieszaniny:
ok. 0,90

Objętość suchego ekstraktu:
ok. 44%

Zalecana grubość warstwy:
Powłoka sucha: 40 µm
Powłoka wilgotna: 100 µm

Przechowywanie:
w temperaturze otoczenia, 24h przed położeniem

Wydajność teoretyczna:
10 m2/l przy 40 µm suchej powłoki

Wydajność praktyczna:
zależnie od podłoża, rodzaju malowanych obiektów, warunków, narzędzi, kwalifikacji personelu itp.

Czas schnięcia przy 20° C normalnej wilgotności:
Sucha wierzchnia warstwa: 1 godzina
Sucha powłoka: 12 godzin

Interwał czasu do położenia następnej warstwy:
-Min.: 12 godzin, Max. : 24 godziny

Czyszczenie:
po całkowitej polimeryzacji powłoki

Oddanie do użytku:
słabe natężenie ruchu: 48 – 72 godziny
normalne natężenie ruchu: 76 godzin

Opakowania:
5 L

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Etykietowanie:
zgodne z obowiązującymi przepisami

Transport:
zgodne z obowiązującymi przepisami

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu

Zasady ostrożności:
Należy przestrzegać ogólnych zasad stosowanych przy nakładaniu farb zawierających rozpuszczalniki. Dobrze wentylować malowane pomieszczenia, w razie potrzeby zakładać odpowiednią maskę. Przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz PPOŻ. Produkt PALNY, nigdy nie manipulować nim w pobliżu ognia. Przechowywać w miejscach suchych i przewiewnych.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

  • Przygotowanie powierzchni podłoża: posadzkę należy dokładnie oczyścić (odkurzyć). Zgodnie z ogólnymi zasadami przygotowania posadzek do malowania.
  • Nakładanie:na podłoże czyste, suche, zdrowe, nie narażone na szkodliwe oddziaływanie środowiska, posiadające chropowatość pozwalającą na dobrą przyczepność lakieru.
  • Ilość warstw: 2 do 3 warstw, zależnie od porowatości podłoża.

Metoda stosowania:

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Temperatura
Pędzel lub wałek 0 – 5% otoczenia, minimum 10°C
White Spiryt Pistolet Pneumatyczny
Dysza: zależnie od narzędzi
Ciśnienie: 3 – 4 bary
5 – 20 % Temperatura podłoża powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aby uniknąć kondensacji wilgoci.
Pistolet Airless (Bezpowietrzny)
Dysza: 0,28 – 0,33mm
Kąt natrysku: 30 – 60°
Ciśnienie : zależnie od rozcieńczenia i strat.
0 – 5 %

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE

Classement AFNOR
NFT 36 005
Famille I – Classe 4 a

  • VERNIS PARQUET zapewnia ochronę powierzchni drewnianych. W tym również posadzek parkietowych narażonych na lekki ruch kołowy.
  • VERNIS PARQUET charakteryzuje się: bardzo twardą powłoką, dobrą elastycznością, odpornością na działanie promieni UV. Lakier ten posiada niedrażniący zapach.
Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search