TYP FARBY

polystria

POWŁOKA POLIURETANOWA

Emalia nawierzchniowa, dwuskładnikowa. Posiada certyfikat na środki spożywcze wydany przez laboratorium w Poitier /P.V N° 2-396/JN/.
Nawierzchniowa w systemie EPODUX/POLYSTRIA PC z homologacją wydaną przez Laboratorium Dróg i Mostów .

Produkt posiada Atest PZH.

WŁASNOŚCI

Classement AFNOR
NFT 36 005
Famille I – Classe 6 a

  • Zapewnia długotrwałą ochronę nawet w surowych warunkach środowiska miejskiego, przemysłowego lub morskiego.
  • harakteryzuje się doskonałą trwałością koloru i połysku.

PRZEZNACZENIE

POWIERZCHNIE
WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

POLYSTRIA jest używana do malowania:

  • Oszalowania budynków, silosów, zbiorników, kontenerów.
  • Konstrukcji w przemyśle chemicznym i nuklearnym.
  • Kadzi, zbiorników do przechowywania suchych artykułów spożywczych.
  • Maszyn i narzędzi, aparatów chirurgicznych, specjalistycznych materiałów, itp.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

  • Metale lekkie i stopy powinny być oczyszczone z tłuszczu lub zszorstkowane przy pomocy preparatu METONET i pokryte warstwą odpowiedniego gruntu: WASH 100, WASH 2000 lub EPODUX PRIMER 61 – 134.
  • Tynk cementowy, drewno, gips, itp., powinny być oczyszczone z ewentualnej rzadkiej zaprawy cementowej, tłuszczu i wszelkich innych zanieczyszczeń.

Metoda nakładania:

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Temperatura
Pędzel lub wałek niewskazane z wyjątkiem retuszowania otoczenia, minimum 10°C
61-161 Pistolet Pneumatyczny
Średnica dyszy : zależnie od materiału
Ciśnienie: 3 – 4 bary
10 – 20 % Temperatura podłoża powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aby uniknąć kondensacji wilgoci.
Pistolet Airless (Bezpowietrzny)
Średnica dyszy : Æ mm 0,3 – 0,6
Kąt natrysku: 30 – 60°
Ciśnienie : zależnie od rozc. i strat.
0 – 5 %

Poprzednie warstwy kompatybilne:

Epodux HV 61-135, Monocote, Epodux Primer 61-134, Wash 2000, Monoprimer 58-86.

INFORMACJE TECHNICZNE

Połysk:
Błyszczący

Kolor:
Do wyboru z palety kolorów JULIEN/AFNOR/RAL.

Ilość składników:
2

Proporcja mieszania składników:
Wagowa 88/12, objętościowa 86/14 (dla farby białej)

Gęstość mieszaniny:
ok. 1,21 (dla farby białej)

Zawartość składników stałych:
objętościowo ok. 53 %

Czas dojrzewania mieszaniny:
10 – 20 minut, przed użyciem, w temperaturze 20° C

Okres przydatności mieszaniny do użycia:
6 godzin

Zalecana grubość warstwy:
Sucha powłoka : 40 µm
Powłoka mokra : 75 µm

Maksymalna temperatura stałego użytkowania:
120/150°C w środowisku suchym

Wydajność teoretyczna:
13,25 m2/l przy 40 µm suchej powłoki

Wydajność praktyczna:
zależnie od podłoża, rodzaju malowanych obiektów, warunków, narzędzi, kwalifikacji personelu itp.

Czas schnięcia przy 20° C normalnej wilgotności:
Pyłosuchosć: 2-3 godzin
Powłoka sucha: 4 godzin
Powłoka twarda: 7 godzin

Interwał czasu do położenia następnej warstwy:
-Min.: 10/12 godzin, Max. : 1 miesiąc, po tym czasie wymaga uprzedniego umycia pod ciśnieniem

Opakowania:
4 L, 15 L

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Etykietowanie:
zgodne z obowiązującymi przepisami

Transport:
zgodnie z przepisami obowiązującymi przy przewozie artykułów łatwopalnych

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu

Zasady ostrożności:
przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących przy posługiwaniu się farbami zawierającymi rozpuszczalniki: dobra wentylacja, założenie maski, jeśli to konieczne, przestrzegać obowiązujących przepisów. PRODUKT PALNY, nie manipulować nim w pobliżu ognia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym.

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje i porady. Podane wskazówki są wynikiem prób przeprowadzonych z najwyższą troską o zachowanie obiektywizmu. Jednak informacji tych nie można traktować jako opisu stosowania właściwego dla rodzaju i stanu każdego podłoża do malowania. Należy skonsultować się z naszymi służbami technicznymi.
W każdej chwili zależnie od rozwoju techniki, nasze produkty mogą ulec modyfikacji. Niniejszy opis techniczny anuluje każdy inny dotyczący tego samego produktu, wydany wcześniej. Powyższe dane techniczne nie pociągają za sobą skutków takich, jak przy gwarancji.

Start typing and press Enter to search