DEFINICJA

striasol_o

FARBA EPOKSYDOWA WODNA

  • Farba dwuskładnikowa w fazie wodnej, do nakładania cienkich powłok, bez zapachu
  • Końcowy efekt suchej powłoki – półpołysk

WŁASNOŚCI

STRIASOL 310 odznacza się:
Dobrą odpornością na ścieranie, oddziaływanie produktow chemicznych (konsultować z naszymi służbami technicznymi).

STRIASOL 310 można nakładać na
BETON, STAL lub STAL GALWANIZOWANĄ zabezpieczone uprzednio warstwą produktu EPODUX PRIMER 61-134, ASFALT lub POWIERZCHNIE BITUMICZNE (po uprzednim zbadaniu poziomu ich jakości i skonsultowaniu się z naszym działem technicznym).

Można także stosować na STARE POWŁOKI o wystarczającej przyczepności ( w każdym przypadku należy konsultować nasze służby techniczne).

Uwaga: własności powłok, poza wyglądem, nie zmieniają się pod wpływem światła słonecznego.

Aby otrzymać powierzchnię nie śliską lub antypoślizgową konieczne jest użycie dodatku lub posypanie kwarcem.

PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
(z wyjątkiem ostrych kolorów)

Zapewnia ochronę : posadzek i ścian w pomieszczeniach przemysłowych , nawierzchni parkingowych, posadzek szpitalnych itp…

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:
Zgodnie z zasadami stosowanymi przy przygotowaniu posadzek i nawierzchni do położenia farby.

Nakładanie:
na podłoże czyste, suche, zdrowe, nie narażone na oddziaływania wilgoci kapilarnej i odznaczające się chropowatością wystarczającą dla dobrej przyczepności farby.

Liczba warstw:
2 lub 3 zależnie od porowatości podłoża.

Metoda stosowania:
STRIASOL „0” jest produktem dwuskładnikowym dostarczanym w dwóch oddzielnych, proporcjonalnych opakowaniach, do powolnego wymieszania mechanicznego aby uniknąć wprowadzenia powietrza.

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Temperatura
Pędzel lub wałek 12 – 20% Otoczenia – minimum
WODA Pistolet pneumatyczny

Dysza: zależnie od urządzenia
Ciśnienie: 3 – 4 bary
5 do 10% 10°C. Temperatura podłoża: min. 10°, conajmniej o
Pistolet Airless

Dysza: 0,33-0,43 mm,
Kąt :30-60°
Ciśnienie: zależnie od rozcieńczenia i wypływu
0 – 5% 3°C wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji.

 DANE TECHNICZNE

Końcowy efekt suchej powłoki
półbłyszczący

Kolory
zgodne z paletą barw : SOL / RAL / AFNOR

Ilość składników
2

Stosunek mieszaniny
wagowy: 85/15
objętościowy: 83/17

Gęstość mieszaniny
1,27 +/- 0,05 g/cm3

Zawartość części stałych
33 +/- 2%

Czas dojrzewania mieszaniny przy 20C
5-10 minut bezpośrednio przed użyciem

Żywotność mieszaniny przy 20C
3 godziny

Zalecana grubość warstw
powłoka sucha: 40 μm,
powłoka wilgotna: 120 μm

Temperatura peoduktu podczas aplikacji
15 – 30ºC

Wydajność teoretyczna
8,25 m2 / 1 na 40 μm powłoki suchej

Wydajność praktyczna
zależne od podłoża, warunków, narzędzi, kwalifikacji personelu itp.

Czas schnięcia w 20ºC i normalnej wilgotności
pyłosuchość: 1 godzina
powłoka sucha: 2 godziny
powłoka twarda: 7 dni

Czas do nałożenia drugiej warstwy
-min: 8 godzin, max: 6 dni

Mycie
po całkowitej polimeryzacji powłoki

Oddanie do użytku
natężenie ruchu małe: 48 godzin
natężenie ruchu normalne: 7 dni

 HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Temperatura zapłonu
Baza: 23ºC – 55ºC
Utwardzacz: ponad 61ºC

Transport i etykietowanie
w/g obowiązujących przepisów. Patrz : Karta Charakterystyki – EU

Magazynowanie i trwałość
W pomieszczeniu suchym i wentylowanym – 1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu.

Środki ostrożności: Przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących przy stosowaniu farb zawierających rozpuszczalniki. Dobrze wentylować malowane i schnące powierzchnie, używać odpowiednich masek, jeżeli to konieczne. Przestrzegać obowiązujących przepisów ; patrz Karta Charakterystyki-EU

 OPAKOWANIA

Zestawy:
4 l, 12 l

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje i porady. Podane wskazówki są wynikiem prób przeprowadzonych z najwyższą troska o zachowanie obiektywizmu. Jednak nie mogą one zastąpić opisu dotyczącego właściwości i stanu malowanego podłoża. Niniejszy opis techniczny anuluje każdy inny dotyczący tego samego produktu, wydany wcześniej. Powyższe dane techniczne nie pociągają za sobą skutków takich jak przy gwarancji.

Start typing and press Enter to search