arktika_header

AKRYLOWA FARBA EMULSYJNA WEWNĘTRZNA

Farba przeznaczona do wewnętrznych prac malarskich.
Końcowy efekt gładkiego, zamszowego matu. Ekologiczna.
Produkt posiada Atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:
ok. 1,71

Zawartość suchego ekstraktu
wagowa: 0k. 71%

Czyszczenie narzędzi
Woda

Połysk:
Poniżej 10 %

Wydajność:
4 do 5 m2/Kg – 7 do 8 m2/L, w zależności od podłoża.

Opakowania:
10 L

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Temperatura zapłonu (Abel NFT 30050):
Produkt niepalny

Etykietowanie:
Dowolne

Transport:
bez ograniczeń

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu. Źle znosi bardzo niskie temperatury.

Bezpieczeństwo użytkowania:
Stosować w pomieszczeniach posiadających dobrą wentylację. Nie wdychać oparów. W wypadku niewystarczającej wentylacji nosić odpowiedni aparat oddechowy. W razie dostania się produktu do oczu natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem specjalistą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

  • Podłoża nowe: Produkt jest przeznaczony do stosowania na uprzednio wymienionych podłożach, w sposób i w warunkach przewidzianych do tego rodzaju prac.
  • Konserwacja:Usunąć części nieprzylegające poprzez zeskrobanie, szczotkowanie lub zeszlifowanie. Stare podłoża z błyszczącej farby należy umyć przy pomocy silnego środka alkalicznego, aby zlikwidować efekt błyszczący, następnie spłukać dużą ilością wody.

Porady te mają charakter wskazówek i nie mogą być uznane za właściwe dla każdego konkretnego podłoża podlegającego pomalowaniu.

Metoda stosowania:

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Schnięcie przy 20°C
Pędzel lub wałek do 20% Pyłosuchość: 20 min
WODA Pistolet 15 do 20 % Powłoka sucha: 1h
Pistolet Airless 15 – 25 %  Następna warstwa: po 2h
Podłoże Nakładanie

Podłoża nowe: cementowo – wapienne, betonowe, gipsowe, kartonowo-gipsowe, drewniane i drewnopochodne. Świeże tynki można malować 4 tygodnie po ich nałożeniu. Podłoże przed malowaniem powinno być suche, odtłuszczone i czyste. Zalecane jest zagruntowanie podłoży betonowych i cementowo-wapiennych warstwą podkładowej farby IKARFIX « O », podłoży gipsowych, kartonowo-gipsowych, drewnianych i drewnopochodnych 1 warstwą farby podkładowej IKARPRIM przed ich pomalowaniem farbą ARKTIKA.

Stare podłoża: odpowiednio uprzednio oczyszczone, zaleca się pokryć 1 warstwą farby podkładowej IKARFIX « S ». Tak przygotowane podłoże pomalować farbą ARKTIKA.

1 lub 2 warstwy ARKTIKA

Uwagi: ARKTIKA może być barwiony naszymi uniwersalnymi barwnikami, nie przekraczając 2 %.

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE

Klasyfikacja AFNOR
NFT 36 005
Rodzina I
Klasa 7 b 2

W lokalach posiadających właściwą wentylację: na podłoża cementowo – wapienne, betonowe, gipsowe, kartonowo – gipsowe, drewniane i jego pochodne, po ich uprzednim zabezpieczeniu.

  • Zalecana do bieżących prac wykończeniowych.
  • Dobra odporność na zmydlanie.
  • Dobra przyczepność.
  • Łatwość stosowania.
  • 100 % krycia.
  • Śnieżna biel.
  • Bardzo wydajna.
Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search