ikar_bactericide_s_header

PREPARAT GRZYBOBÓJCZY DODAWANY DO FARB ROZPUSZCZALNIKOWYCH

Zagęszczony preparat grzybobójczy do ochrony tynków przed wszelkiego typu pleśnią, grzybem i bakteriami dolewany bezpośrednio do farby.
Najskuteczniejszy po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego IKAR FONGICIDE.
Produkt posiada Atest PZH.

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Etykietowanie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Zawiera szkodliwe pochodne tributylu Xn)

Transport:
bez ograniczeń

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym.

Bezpieczeństwo użytkowania:
Produkt Palny. Szkodliwy dla przewodu pokarmowego. Szkodliwy w razie długotrwałego wdychania oparów lub połknięcia. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Stosować jedynie w pomieszczeniach posiadających dobrą wentylację. Podczas natryskiwania nosić odpowiedni aparat oddechowy. W razie dostania sie produktu do oczu natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem specjalistą. Nie wylewać resztek do ścieków.

STOSOWANIE

Wyrób gotowy do natychmiastowego użycia. 1 opakowanie (0,25 ltr) IKAR BACTERICIDE „S” stosuje się na 17,5 litra farby tj. w proporcji 1 część wyrobu na 70 części farby. Wyrób należy dodawać do farby porcjami, ciągle mieszając. Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny farba jest gotowa do użycia. W przypadku farb tiksotropowych należy odczekać kilka godzin, aż farba odzyska właściwą lepkość.

Dla uzyskania lepszych rezultatów, uprzednio należy zastosować na malowaną powierzchnię produkt IKAR FONGICIDE.

Porady te mają charakter wskazówek i nie mogą być uznane za właściwe dla każdego konkretnego podłoża podlegającego ponownemu pomalowaniu.

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

Na zewnątrz (po uprzednim przygotowaniu podłoża):

  • Elewacje i inne elementy zewnętrzne budynków i budowli otynkowanych.

We wnętrzach (po uprzednim przygotowaniu podłoża):

W pomieszczeniach posiadających odpowiednią wentylację.

  • Ściany otynkowane.
  • Płyty kartonowo-gipsowe.
  • Znakomicie zabezpieczający przed rozwojem grzybów, pleśni i bakterii.
  • Zalecany do farb rozpuszczalnikowych.
  • Nie pogarsza przyczepności farby zarówno tej której stanowi dodatek, jak i farb nakładanych na zabezpieczoną powierzchnię.
  • Ekonomiczny w użyciu.

Opakowania: 0,25 l

Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search