ikarfix_o_header

WODOROZCIEŃCZALNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

Uniwersalny, wodorozcieńczalny preparat gruntujący podłoża.
Produkt posiada Atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:
ok. 1,57

Zawartość suchego ekstraktu
wagowa: ok. 74%
objętościowa: ok. 57%

Czyszczenie narzędzi
Woda

Lepkość
ok. 90 ku

Połysk:
Poniżej 10 %

Wydajność:
6 do 7 m2/Kg – 9 do 11 m2/L, w zależności od podłoża.

Opakowania:
5 L, 10 L

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze umiarkowanej, unikać mrozu.

Temperatura zapłonu:
Nie dotyczy

Transport:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności:
Nie wdychać oparów. W razie niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiednio dostosowany aparat oddechowy. Trzymać w miejscach niedostępnych dla dzieci

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

 • Podłoża nowe: produkt jest przeznaczony do stosowania na rodzaje podłoża wymienione na odwrocie, zgodnie z procedurą i w warunkach przewidzianych do tego rodzaju prac.
 • Renowacja: nieprzylegające warstwy usunąć poprzez zeskrobanie, szczotkowanie lub zeszlifowanie. Przylegające stare farby należy obficie zmyć przy pomocy roztworu wody z mydłem lub detergentem.

Porady te mają charakter wskazówek i nie mogą być uznane za właściwe dla każdego konkretnego podłoża podlegającego ponownemu pomalowaniu.

Metoda stosowania:

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Schnięcie przy 20°C
Pędzel lub wałek 3 – 5% Pyłosuchość: 20 min
WODA Pistolet pneumatyczny 15 do 20% Powłoka sucha: 1h
Pistolet Airless  8 do 10%  Następna warstwa: po 24h
Podłoże Stosowanie
Elewacje, powierzchnie otynkowane
Płyty kartonowo-gipsowe 1 warstwa IKARFIX „O”
Stare dobrze przylegające powłoki farb Pokryta następnie:
Stare słabo przylegające powłoki po dokładnym zeszczotkowaniu i oczyszczeniu
 • Na zewnątrz: emulsyjną farbą elewacyjną
 • Wewnątrz: farbą wykończeniową wodorozcieńczalną.

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

Klasyfikacja AFNOR
NFT 36 005
Rodzina I
Klasa 7 b 2

Na zewnątrz (po uprzednim przygotowaniu podłoża):

 • Elewacje i inne elementy zewnętrzne budynków i budowli po otynkowaniu.
 • Stare, kruszące się podłoża, uprzednio zeszczotkowane.

We wnętrzach (po uprzednim przygotowaniu podłoża):
W pomieszczeniach posiadających odpowiednią wentylację.

 • Stare podłoża po zeszczotkowaniu.
 • Ściany otynkowane.
 • Płyty kartonowo-gipsowe.
 • Silnie penetrujący, wnikający głęboko w podłoże.
 • Poprawia znacząco przyczepność farb nakładanych na zagruntowaną powierzchnię.
 • Doskonała odporność na zmywanie detergentami.
 • Wodorozcieńczalny.
 • Polecany do starych podłoży luźnych, nie związanych lub pylących się po uprzednim przygotowaniu.
Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search