ikarfix_s_header

PREPARAT GRUNTUJĄCY

Uniwersalny, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący, zalecany szczególnie do starych, kruszących się podłoży.
Produkt posiada Atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:
ok. 1,15

Czyszczenie narzędzi
White Spirit

Wydajność:
6 do 8 m2/Kg – 7 do 9 m2/L, w zależności od podłoża.

Opakowania:
10 L

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Etykietowanie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prod. palnych.

Transport:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prod. palnych.

Trwałość:
1 rok w orginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze umiarkowanej, unikać mrozu.

Środki ostrożności:
Produkt palny. Nie manipulować w pobliżu źródła ognia. Nie palić. Nie korzystać ze świeżo pomalowanych pomieszczeń aż do całkowitego ulotnienia się rozpuszczalnika. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Stosować tylko w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Nie wdychać rozpylonej farby, w trakcie natryskiwania i w razie niedostatecznej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć wodą z mydłem lub detergentem. Nie odprowadzać resztek do ścieków.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

 • Podłoża nowe: produkt jest przeznaczony do stosowania na rodzaje podłoża wymienione na odwrocie, zgodnie z procedurą i w warunkach przewidzianych do tego rodzaju prac.
 • Renowacja: nieprzylegające warstwy usunąć poprzez zeskrobanie, szczotkowanie lub zeszlifowanie. Przylegające stare farby należy obficie zmyć przy pomocy roztworu wody z mydłem lub detergentem.

Porady te mają charakter wskazówek i nie mogą być uznane za właściwe dla każdego konkretnego podłoża podlegającego ponownemu pomalowaniu.

Metoda stosowania:

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Schnięcie przy 20°C
Pyłosuchość: 30 min
White Spirit Pędzel lub wałek do 5% Powłoka sucha: 4h
 Następna warstwa: po 6h
Podłoże Stosowanie
Elewacje, powierzchnie otynkowane
Płyty kartonowo-gipsowe
Stare dobrze przylegające powłoki farb 1 warstwa IKARFIX „S”
Stare słabo przylegające powłoki po umyciu wodą pod ciśnieniem i wyschnięciu Bezwzględnie produkt powinien być pokryty warstwą
Drewno i stolarka budowlana wykończeniową jednego z produktów MAESTRII.
Płyty azbestowo-cementowe

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

Klasyfikacja AFNOR
NFT 36 005
Rodzina I
Klasa 7 b 1

Na zewnątrz (po uprzednim przygotowaniu podłoża):

 • Elewacje i inne elementy zewnętrzne budynków i budowli po otynkowaniu,
 • Płyty azbestowo-cementowe,
 • Drewno (konsultować nasze służby techniczne).

We wnętrzach (po uprzednim przygotowaniu podłoża):
W pomieszczeniach posiadających odpowiednią wentylację.

 • Ściany otynkowane,
 • Płyty kartonowo-gipsowe,
 • Drewno i stolarka budowlana (konsultować nasze służby techniczne).
 • Silnie penetrujący, wnikający głęboko w podłoże,
 • Poprawia znacząco przyczepność farb nakładanych na zagruntowaną powierzchnię,
 • Doskonała odporność na zmywanie detergentami,
 • Polecany szczególnie do starych podłoży luźnych, nie związanych lub pylących się po uprzednim przygotowaniu.
Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search