ikarprim_header

FARBA GRUNTUJĄCA OGÓLNEGO STOSOWANIA

Farba podkładowa uniwersalna schnąca na powietrzu. Zalecana do gruntowania chłonnych podłoży.
Produkt posiada Atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:
ok. 1,57 g/cm3

Suchy ekstrakt:
wagowa ok: 80 %
objętościowa ok: 59%

Czyszczenie narzędzi
White Spirit

Połysk:
półmatowy

Wydajność:
10 do 13 m2/l – 6 do 8 m2/kg, w zależności od podłoża.

Opakowania:
2,5 L, 20 kg

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Etykietowanie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prod. palnych.

Transport:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prod. palnych.

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscach przewiewnych i nie przegrzanych.

Środki ostrożności:
Produkt palny. Nie manipulować w pobliżu źródła ognia. Nie palić. Nie korzystać ze świeżo pomalowanych pomieszczeń aż do całkowitego ulotnienia się rozpuszczalnika. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Stosować tylko w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Nie wdychać rozpylonej farby, w trakcie natryskiwania i w razie niedostatecznej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć wodą z mydłem lub detergentem Nie odprowadzać resztek do ścieków.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

 • Podłoża nowe: produkt przeznaczony jest do stosowania na podłożach wymienionych na odwrocie, w sposób i w warunkach przewidzianych do tego rodzaju prac, w zależności od podłoża.
 • Renowacja: nieprzylegające warstwy usunąć poprzez zeskrobanie, szczotkowanie lub zeszlifowanie. Przylegające stare farby należy obficie zmyć przy pomocy roztworu wody z mydłem lub detergentem

Porady te mają charakter wskazówek i nie mogą być uznane za właściwe dla każdego konkretnego podłoża podlegającego ponownemu pomalowaniu.

Metoda stosowania:

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Schnięcie przy 20°C
Pędzel lub wałek  do 10% Pyłosuchość: 1h
White Spirit Pistolet Pneumatyczny 10 – 15% Powłoka sucha: 4h
Pistolet Airless  10 – 15% Następna warstwa: po 24h
Podłoże Nakładanie
Nowe podłoża (opisane na odwrocie) 1 warstwa farby gruntującej IKARPRIM
Stare powłoki farb i uzupełnienia

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

Klasyfikacja AFNOR
NFT 36 005
Rodzina I – Klasa 4 a

We wnętrzach:

 • stolarka, drewno i jego pochodne,
 • tynki cementowe i wapienne oraz beton,
 • gips i jego pochodne,
 • szpachlówki, uzupełnienia i powłoki starych farb.

Na zewnątrz:

 • stolarka, drewno i jego pochodne,
 • tynki cementowe i wapienne oraz beton,
 • szpachlówki, uzupełnienia i powłoki starych farb.
 • Szczególnie przydatna we wszelkiego rodzaju pracach remontowych i dekoracyjnych.
 • Wzmacniająca i przeciwdziałająca nadmiernemu chłonięciu rozpuszczalników przez podłoże.
 • Przeciwdziałająca nasiąkaniu ścian wilgocią,
 • Odporna na zmywanie czystą wodą, jak i z dodatkiem detergentów.
 • Doskonale przyczepna do podłoża.
 • Bardzo dobre krycie.
Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search