ikarsatin_header

LUKSUSOWA EMALIA FTALOWA / GLICEROFTALOWA OGÓLNEGO STOSOWANIA PÓŁMATOWA

Najwyższej jakości emalia ftalowa schnąca na powietrzu w szerokiej gamie kolorów.
Końcowy efekt gładkiego półmatu. Wspaniałe walory dekoracyjne.
Produkt posiada Atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:
1,35 +/- 0,03

Suchy ekstrakt:
wagowa: 70 +/- 2%
objętościowa: 48 +/- 2%

Czyszczenie narzędzi
White Spirit

Połysk:
półmatowy

Wydajność:
8 do 12 m2/l – 7 do 10 m2/kg, w zależności od podłoża.

Opakowania:
2,5 L, 10 L

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Etykietowanie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prod. palnych.

Transport:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prod. palnych.

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscach przewiewnych i nie przegrzanych.

Środki ostrożności:
Produkt palny. Nie manipulować w pobliżu źródła ognia. Nie palić. Nie korzystać ze świeżo pomalowanych pomieszczeń aż do całkowitego ulotnienia się rozpuszczalnika. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Stosować tylko w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Nie wdychać rozpylonej farby, w trakcie natryskiwania i w razie niedostatecznej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć wodą z mydłem lub detergentem Nie odprowadzać resztek do ścieków.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

 • Podłoża nowe: produkt przeznaczony jest do stosowania na podłożach wymienionych na odwrocie, w sposób i w warunkach przewidzianych do tego rodzaju prac, w zależności od podłoża.
 • Renowacja: nieprzylegające warstwy usunąć poprzez zeskrobanie, szczotkowanie lub zeszlifowanie. Przylegające stare farby należy obficie zmyć przy pomocy roztworu wody z mydłem lub detergentem

Porady te mają charakter wskazówek i nie mogą być uznane za właściwe dla każdego konkretnego podłoża podlegającego ponownemu pomalowaniu.

Metoda stosowania:

Rozcieńczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Schnięcie przy 20°C
Pędzel lub wałek  do 5% Pyłosuchość: 3h
White Spirit Pistolet pneumatyczny 10% Powłoka sucha: 12h
Pistolet Airless  do 3% Następna warstwa: po 24h
Podłoże Gruntowanie Nakładanie
Nowe: gipsowe i pochodne 1 warstwa IKARPRIM
Nowe: stolarka, drewno i pochodne 1 warstwa IKARPRIM
Nowe: tynki i beton 1 warstwa IKARPRIM 2 warstwy emalii IKARSATIN
Nowe: metalowe lub żeliwne podkład ftalowy antykorozyjny
Stare powłoki nie wymaga gruntowania

IKARSATIN jest dostępny w kolorze białym i może być barwiony zgodnie z paletą 1000 barw MAESTRIA. Produkt dostępny również w postaci baz do kolorowania. Może również być bwiony za pomocą naszych uniwersalnych kolorantów. Dozowanie barwnika uniwersalnego  3%.

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

Klasyfikacja AFNOR
NFT 36 005
Rodzina I – Klasa 4 a

We wnętrzach (po uprzednim przygotowaniu podłoża):

 • stolarka, drewno i jego pochodne,
 • tynki cementowe i wapienne oraz beton,
 • gips i jego pochodne,
 • powierzchnie metalowe i żeliwne.

Na zewnątrz (po uprzednim przygotowaniu podłoża):

 • stolarka i drewno,
 • powierzchnie metalowe.
 • tynki cementowe i wapienne oraz beton.
 • Szczególnie przydatna we wszelkiego rodzaju pracach remontowych i dekoracyjnych.
 • Doskonała przyczepność do podłoża, nie jest absorbowana przez porowate podłoże i nie ma tendencji do matowienia.
 • Odporna na zmywanie czystą wodą, jak i z dodatkiem detergentów.
 • Doskonała przyczepność do podłoża.
 • Bardzo dobre krycie.
 • Wysoka jakość wymalowań.
 • Trwałość powłoki.
 • Duża łatwość nakładania.
Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search