katex_header

UNIWERSALNA EMULSJA AKRYLOWA

Uniwersalna akrylowa farba emulsyjna.. Końcowy efekt gładkiego, zamszowego matu.
Produkt posiada Atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:
ok. 1,72

Zawartość suchego ekstraktu
wagowa: ok. 74%
objętościowa: ok. 53%

Czyszczenie narzędzi
Woda

Połysk:
Poniżej 10 %

Wydajność:
3 do 6 m2/Kg – 5 do 10 m2/L, w zależności od podłoża.

Opakowania:
5 L, 10 L

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Etykietowanie:
Zgodne z obowiązującymi zasadami.

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu. Chronić przed zamarzaniem.

Transport:
bez ograniczeń

Bezpieczeństwo użytkowania:
Nie wdychać oparów. W wypadku niewystarczającej wentylacji nosić odpowiedni aparat oddechowy. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

 • Podłoża nowe: produkt przeznaczony jest do stosowania na podłożach wymienionych na odwrocie, w sposób i w warunkach przewidzianych do tego rodzaju prac, w zależności od podłoża.
 • Renowacja: nieprzylegające warstwy usunąć poprzez zeskrobanie, szczotkowanie lub zeszlifowanie. Przylegające stare farby należy obficie zmyć przy pomocy roztworu wody z mydłem lub detergentem.

Porady te mają charakter wskazówek i nie mogą być uznane za właściwe dla każdego konkretnego podłoża podlegającego ponownemu pomalowaniu.

Metoda stosowania:

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Schnięcie przy 20°C
Pędzel lub wałek Pyłosuchość: 20 min
WODA Pistolet 10 do 15% Powłoka sucha: 1h
Pistolet Airless  Następna warstwa: po 2h
Podłoże Gruntowanie Nakładanie
Nowe: gipsowe i pochodne 1 warstwa IKARPRIM
Nowe: stolarka, drewno i pochodne 1 warstwa IKARPRIM
Nowe: tynki i beton 1 warstwa IKARFIX „S” 2 warstwy farby KATEX
Stare powłoki 1 warstwa IKARFIX „S”

Uwagi:Uniwersalna farba emulsyjna KATEX nadaje się do kolorowania poprzez dodanie do 5% kolorantów uniwersalnych.

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

Klasyfikacja AFNOR
NFT 36 005
Rodzina I
Klasa 7 b 2

Na zewnątrz (po uprzednim przygotowaniu podłoża):
Elewacje budynków i innych budowli powleczone tynkiem.

We wnętrzach (po uprzednim przygotowaniu podłoża):
W lokalach posiadających właściwą wentylację:

 • gips i jego pochodne,
 • stolarka, drewno i jego pochodne,
 • tynki cementowe i wapienne,
 • beton.
 • Przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej, pozwala „oddychać” pomalowanym powierzchniom.
 • Dobra przyczepność do podłoża.
 • Niekapiąca i łatwa w stosowaniu.
 • Bardzo dobre krycie i wysoka białość powłoki.
 • Wysoka odporność na zmywanie wodą czystą oraz roztworami detergentów.
Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search