ondinea_satin_header

WODOROZCIEŃCZALNA EMALIA AKRYLOWA OGÓLNEGO STOSOWANIA PÓŁMATOWA

Najwyższej jakości emalia ftalowa schnąca na powietrzu w szerokiej gamie kolorów.
Końcowy efekt gładkiego półmatu. Wspaniałe walory dekoracyjne.
Produkt posiada Atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:
1,35 +/- 0,03

Suchy ekstrakt:
wagowa ok: 54%
objętościowa ok: 40%

Czyszczenie narzędzi
Woda

Połysk:
półmatowy ok. 30%

Wydajność:
7 do 8 m2/l, w zależności od podłoża.

Opakowania:
5 L, 10 L

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Etykietowanie:
Dowolne

Transport:
Bez ograniczeń

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu, w temperaturze umiarkowanej. Chronić przed zamarzaniem.

Bezpieczeństwo użytkowania:
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Stosować jedynie w pomieszczeniach posiadających dobrą wentylację. Podczas natryskiwania nosić odpowiedni aparat oddechowy. W razie dostania sie produktu do oczu natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem specjalistą. Nie wylewać resztek do ścieków.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

 • Podłoża nowe: produkt przeznaczony jest do stosowania na podłożach wymienionych na odwrocie, w sposób i w warunkach przewidzianych do tego rodzaju prac, w zależności od podłoża.
 • Renowacja: nieprzylegające warstwy usunąć poprzez zeskrobanie, szczotkowanie lub zeszlifowanie. Przylegające stare farby należy obficie zmyć przy pomocy roztworu wody z mydłem lub detergentem

Porady te mają charakter wskazówek i nie mogą być uznane za właściwe dla każdego konkretnego podłoża podlegającego ponownemu pomalowaniu.

Metoda stosowania:

Rozcieńczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Schnięcie przy 20°C
Pędzel lub wałek Pyłosuchość: 1/2 h
Woda Pistolet pneumatyczny bez rozcieńczania Powłoka sucha: 2h
Pistolet Airless Następna warstwa: po 6h
Podłoże Gruntowanie Nakładanie
Nowe: gipsowe i pochodne 1 warstwa IKARPRIM
Nowe: stolarka, drewno i pochodne 1 warstwa IKARPRIM
Nowe: tynki i beton 1 warstwa IKARPRIM 2 warstwy emalii ONDINEA SATIN
Nowe: metalowe lub żeliwne podkład antykorozyjny
Stare powłoki nie wymaga gruntowania

ONDINEA SATIN może być barwiona według palety 1000 barw MAESTRIA.

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

We wnętrzach (po uprzednim przygotowaniu podłoża):

 • stolarka, drewno i jego pochodne,
 • tynki cementowe i wapienne oraz beton,
 • gips i jego pochodne,
 • powierzchnie metalowe i żeliwne.

Na zewnątrz (po uprzednim przygotowaniu podłoża):

 • stolarka i drewno,
 • powierzchnie metalowe.
 • tynki cementowe i wapienne oraz beton.
 • Szczególnie przydatna we wszelkiego rodzaju pracach remontowych i dekoracyjnych.
 • Odporna na zmywanie czystą wodą, jak i z dodatkiem detergentów.
 • Doskonała przyczepność do podłoża.
 • Bardzo dobre krycie,
 • Wysoka jakość wymalowań,
 • Trwałość powłoki.
Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search