prestolit_header

FARBA EMULSYJNA ROZPUSZCZALNIKOWA ELEWACYJNA
NA BAZIE ŻYWICY PLIOLITE ® (Nazwa zastrzeżona dla The Good Year, Tire and Rubber Co, AKRON OHIO USA)

Farba emulsyjna rozpuszczalnikowa do malowania elewacji na bazie żywicy PLIOLITE®.
Końcowy efekt gładkiego, zamszowego matu.
Produkt posiada Atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:
ok. 1,50 g/cm3

Zawartość suchego ekstraktu
wagowa: ok. 74%
objętościowa: ok. 52%

Czyszczenie narzędzi
D 530

Połysk:
Poniżej 10 %

Wydajność:
4 do 8 m2/Kg – 6 do 12 m2/L, w zależności od podłoża.

HIGIENA i BEZPIECZEŃSTWO

Temperatura zapłonu:
41°C

Etykietowanie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prod. palnych.

Transport:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prod. palnych.

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscach przewiewnych i nie przegrzanych.

Środki ostrożności:
Produkt palny.Nie manipulować w pobliżu źródła ognia. Nie palić. Nie korzystać ze świeżo pomalowanych pomieszczeń aż do całkowitego ulotnienia się rozpuszczalnika. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Stosować tylko w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Nie wdychać rozpylonej farby, w trakcie natryskiwania i w razie niedostatecznej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć wodą z mydłem lub detergentem Nie odprowadzać resztek do ścieków.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

 • Podłoża nowe: produkt przeznaczony jest do stosowania na podłożach wymienionych na odwrocie, w sposób i w warunkach przewidzianych do tego rodzaju prac, w zależności od podłoża.
 • Konserwacja: nieprzylegające warstwy usunąć poprzez zeskrobanie, szczotkowanie lub zeszlifowanie. Przylegające stare farby należy dokładnie oczyścić wodą z dodatkiem środków alkalicznych, nalepiej pod ciśnieniem

UWAGA: W obu przypadkach, jeżeli podłoże nosi ślady pleśni lub zakażenia bakteriami, należy zastosować preparat IKAR FONGICIDE
Porady te mają charakter wskazówek i nie mogą być uznane za właściwe dla każdego konkretnego podłoża podlegającego pomalowaniu.

Metoda stosowania:

Rozcieńczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Schnięcie przy 20°C
Pędzel lub wałek  do 5% Pyłosuchość: 1h
D 530 Pistolet 10 % Powłoka sucha: 4h
Pistolet Airless  8%  Następna warstwa: po 24h
Podłoże Nakładanie
Nowe 1 warstwa dodać 5-8% rozcieńczalnika
Stare powłoki farb 2 warstwa dodać do 5% rozcieńczalnika

Uwagi: Na zamówienie dostępna w szerokiej gamie kolorów ( paleta 1000 barw MAESTRIA).

WŁASNOŚCI i PRZEZNACZENIE

ZEWNĘTRZNE

Klasyfikacja AFNOR
NFT 36 005
Rodzina I – Klasa 4 a

 • gips i jego pochodne,
 • azbestocement,
 • tynki cementowe i wapienne,
 • gładzie, obrzutki i szpachlówki,
 • cegłę, beton, prefabrykaty,
 • cement.

UWAGA: Nie zaleca się bezpośredniego nakładania farby na drewno, materiały włókniste i powierzchnie metalowe.

 • Szczególnie przydatna do malowania w trudnych warunkach klimatycznych oraz w niskich temperaturach, możliwość malowania w temperaturach do -10®C.
 • Odporna na oddziaływanie substancji kwasowych oraz zasadowych.
 • Doskonała przyczepność do podłoża.
 • Bardzo dobre krycie, wysoka jakość oraz trwałość powłoki.
 • Przydatna do nakładania na suchy cement, pH<10.

Opakowania:
2,5 L, 25 kg

Kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search