DEFINICJA

ikar_decotex

AKRYLOWA EMULSJA WEWNĘTRZNA

 • Farba przeznaczona do wewnętrznych prac malarskich.
 • Końcowy efekt gładkiego, zamszowego matu.
 • Produkt posiada Atest PZH.

WŁASNOŚCI

Klasyfikacja AFNOR
NFT 36 005
Rodzina I
Klasa 7 b 2

 • Zalecana do bieżących prac wykończeniowych.
 • Dobra odporność na zmydlanie.
 • Dobra przyczepność.
 • Łatwość stosowania.

PRZEZNACZENIE

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

We wnętrzach: W lokalach posiadających właściwą wentylację: na gips i pochodne, stolarkę, drewno i jego pochodne uprzednio zabezpieczone.

STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni podłoża:

 • Podłoża nowe: Produkt jest przeznaczony do stosowania na uprzednio wymienionych podłożach, w sposób i w warunkach przewidzianych do tego rodzaju prac.
 • Konserwacja: Usunąć części nieprzylegające poprzez zeskrobanie, szczotkowanie lub zeszlifowanie. Stare podłoża z błyszczącej farby należy umyć przy pomocy silnego środka alkalicznego, aby zlikwidować efekt błyszczący, następnie spłukać dużą ilością wody.

Porady te mają charakter wskazówek i nie mogą być uznane za właściwe dla każdego konkretnego podłoża podlegającego pomalowaniu.

Metoda stosowania:

Rozpuszczalnik Narzędzia Rozcieńczenie Schnięcie przy 20°C
Pędzel lub wałek Pyłosuchość: 20 min
WODA Pistolet 15 do 20 % Powłoka sucha: 1h
Pistolet Airless  Następna warstwa: po 2h
Podłoże Nakładanie
 • Podłoża nowe i stare zabezpieczone przy pomocy jednej warstwy IKARFIX „S”.
 • Gips, stolarka, drewno uprzednio zabezpieczone IKARPRIM.
2 warstwy DECOTEX

Uwagi: DECOTEX może być barwiony naszymi uniwersalnymi barwnikami, nie przekraczając 5 %.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:
ok. 1,5

Zawartość suchego ekstraktu
wagowa: ok. 74%
objętościowa: ok. 53%

Czyszczenie narzędzi
Woda

Połysk:
Poniżej 10 %

Wydajność:
3 do 6 m2/Kg – 6 do 8 m2/L, w zależności od podłoża.

Opakowania:
10 L

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Etykietowanie:
Dowolne

Trwałość:
1 rok w oryginalnym, pełnym i dobrze zamkniętym opakowaniu. Źle znosi bardzo niskie temperatury.

Transport:
bez ograniczeń

Bezpieczeństwo użytkowania:
Nie wdychać oparów. W wypadku niewystarczającej wentylacji nosić odpowiedni aparat oddechowy. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Produkty i procesy stanowiące przedmiot niniejszego opracowania mogą wypełnić określone powyżej funkcje w sposób właściwy i w przewidzianych okresach pod warunkiem, że zostaną one zastosowane i/lub poprowadzone zgodnie z aktualnymi zaleceniami naszej firmy.
Niniejszy opis techniczny anuluje każdy inny dotyczący niniejszego produktu, wydany wcześniej. Zalecana jest konsultacja z naszymi służbami technicznymi przed rozpoczęciem prac. Powyższe dane techniczne nie pociągają za sobą skutków takich, jak przy gwarancji.

Start typing and press Enter to search